facebook_logo
  

Binnenkort

Wat is een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is een gesprek over echte dingen, een gesprek waarin je geraakt wordt door wat anderen te berde brengen of waarin je tot de ontdekking komt dat je geen antwoord hebt. Kortom een gesprek waarin je open met elkaar spreekt en naar elkaar luistert zonder vooropgezette meningen of opinies.Hoe werkt het?

We bekijken samen een kunstwerk en onderzoeken welke thema's het oproept. Roept het associaties op met ervaringen uit je eigen leven of gaat het over algemeen geldende levensvragen? Het gaat hierbij niet om een kunsthistorische interpretatie maar om jouw relatie met dit beeld en wat je hierin aanspreekt. Nadat we de diverse thema's geïnventariseerd en vergeleken hebben, kiezen we een thema. Dit thema wordt vervolgens onderzocht.

Hoe verhoudt zich dit tot jouw leven, heb je een ervaring die bij dit thema aansluit? We wisselen deze ervaringen met elkaar uit en kiezen er uiteindelijk één om verder te onderzoeken.

Op dit verhaal gaan we dieper in. Is er een kernmoment in het verhaal te vinden en hoe verhoudt zich dat uiteindelijk weer tot het kunstwerk.

Tenslotte krijgt elke deelnemer de kans om zijn eigen opvatting bij deze ervaring te verwoorden.