Geen schrijnender beeld van het verschil tussen rijk en arm dan dit - ramptoerist in je eigen stad